Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı, tabiri caizse bir çalışanın işverene gösterdiği sadakatin ve işyerine verdiği emeğin karşılığıdır.

İş Kazası Halleri

5510 Sayılı Yasa Gereğince İş kazası sayılan Haller ve durumlar belirlidir.

İşe İade davaları

İş Kanunu işçiye iş güvencesi sağlar. İş güvencesi kapsamındaki bir işçinin işten çıkarılması halinde işe iade davasıyla işçinin eski işine dönmesi sağlanır.

Hizmet Tespiti Davaları

Sigortasız çalışan işçilerin, geçmiş sürelerini sigortalı hale getirebilmek için iş mahkemelerinde açtıkları davalara hizmet tespit davası denir.