Monthly Archives: Temmuz 2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 56 »

Sigortalılık Kapsamı nedir?

– Bir işverenin emrinde hizmet akdiyle çalışanlar, – Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar, – Kamu idarelerinde kamu görevlisi olarak çalışanlar – Tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar – Tarımda hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar – İsteğe bağlı sigorta primi...
Devamı

Sigortalılık Statüleri nelerdir?

– Mülga 506 sayılı Kanuna tabi olarak hizmet akdiyle çalışanlar, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, – Mülga 506 sayılı Kanunun 85 ve 86 ıncı maddeleri kapsamındaki isteğe bağlı ve topluluk (avukat ve noterler) sigortasına tabi olarak prim...
Devamı

Çalışanların sosyal güvenlik sistemine dahil olmaları hak ve aynı zamanda bir yükümlülük müdür?

Çalışanların sosyal güvenlik sistemine dahil olmaları hak ve aynı zamanda bir yükümlülüktür. Çalışmaya başlayanlar kanunen mutlaka sosyal güvenlik sistemine dahil olmak zorundadır. Bir işyerinde çalışanlar kanunen bu hakkın yerine getirilip getirilmediğini her zaman için işverenden istemek ve yerine getirilmediği taktirde...
Devamı

Çalışanlara Sağlanan Haklar nelerdir?

Sosyal güvenlik sistemimizde 3 ana sigorta olup, çalışanlara; – Kısa vadeli sigorta kolundan, iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık ve analık hallerinde iş göremezlik geliri bağlanması, geçici iş göremezlik ödeneği, doğum yardımı verilmesi, – Uzun vadeli sigorta kolundan yaşlılık,...
Devamı

İşçi Çalışanların Yükümlülükleri nelerdir?

Hizmet akdiyle çalışanların sosyal güvenlik bildirimleri asıl olarak işveren tarafından yerine getirilme yükümlülüğüne karşın, bu kapsamda çalışanların da işe başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde işe başladıklarını SGK’ya bildirmeleri gerekmektedir. Diğer yandan, hizmet akdiyle çalışanlar işverenlerince kendileri adına...
Devamı