Monthly Archives: Eylül 2013

1 2 »

FAZLA ÇALIŞMA – TANIK İFADELERİNİN DEĞERİ

ÖZET: İşçinin fazla çalışmaları hakkında bilgi veren tanıkların ifadeleri, tanıkların dava konusu işyerinde çalıştıkları süreyle sınırlı olarak delil değeri taşır. Y. 9. HD. E. 2010/13806 K. 2012/33659 T. 09.10.2012 Davacı fazla çalışma ücreti talep etmiş, iddiasını ispat için tanık deliline...
Devamı

KÖTÜNİYET TAZMİNATI – İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİ

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ KÖTÜ NİYET TAZMİNATI • İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİ ÖZET: İş güvencesi kapsamında bulunan ve iş- verene işe iade davası açabilme imkanı bulunan işçikötüniyet tazminatı isteyemez. Y. 9. HD. E. 2007/36243 K. 2008/34231 T. 19.12.2008 1-Dosyadaki yazılara toplanan...
Devamı

HAFTA TATİLİ – GENEL TATİL – TAKDİRİ İNDİRİM

ÖZET: Hafta tatili süresi yedi günlük zaman dilimi içinde kesintisiz yirmidört saat olup bu süre içinde işçi çalışmaksızın bir günlük ücrete hak kazanır.Hafta Tatili süresi bölünemez, yirmidört saattenaz da olamaz. İşçinin hafta tatili ve genel tatil günlerinde çalıştığı her türlü...
Devamı

YURT DIŞINA SEFER YAPAN TIR ŞOFÖRÜ – ÜCRET KAVRAMI

ÖZET: Yurt dışına sefer yapan tır şoförlerine ödenen primlerin de ücret kavramı içinde değerlendirileceği buna göre primlerin de ilave edilmesiyle belirlenen ücret esas alınarak kıdem tazminatının ve yıllık izin ücretlerinin ödeneceği yerleşik Yargıtay uygulamasıdır. Y. 9. HD. E. 2009/13882 K....
Devamı

YURT DIŞI TIR ŞOFÖRÜ – ÜCRETİN TESPİTİ

ÖZET: Yurtdışı tır şoförü ya direk karayolu ileAvrupa’ya gider ya da Ro-Ro gemileri ile Avrupa limanlarına götürülen eşyayı o limandan alıp Avrupa içi adrese götürür. Bu ikinci çalışma şekli“Dorsecilik” olarak isimlendirilmektedir.Bu iki çalışma şeklinde sefer sayıları ve primlerideğişik olduğundan, bu...
Devamı