Monthly Archives: Mart 2015

« 1 2 3 4 5 6

İŞE İADE DAVASI – İŞVEREN VEKİLİ İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANAMAZ – FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN MAHKEMECE KABULÜ YASA ve USULE AYKIRIDIR

YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas   : 2013/4839 Karar : 2013/6805 Karar Tarihi: 29.03.2013     İŞE İADE DAVASI – İŞVEREN VEKİLİ İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANAMAZ – FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN MAHKEMECE KABULÜ YASA ve USULE AYKIRIDIR     ÖZET: Somut olayda şirkette genel...
Devamı

ZAMANAŞIMI-ZAMANAŞIMININ RE’SEN DİKKATE ALINAMAYACAĞI-SÜRESİ İÇERİSİNDE İLERİ SÜRÜLMEYEN ZAMANAŞIMININ ANCAK KARŞI TARAFIN MUVAFAKATİ İLE İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ-ZAMANAŞIMI DEF’İNİN CEVAP DİLEKÇESİNİN ISLAHI İLE DE YAPILABİLECEĞİ

YARGITAY 7.Hukuk Dairesi Esas  : 2013/3891 Karar: 2013/12357 Karar Tarihi : 1.7.2013         ZAMANAŞIMI – ZAMANAŞIMININ RE’SEN DİKKATE ALINAMAYACAĞI – SÜRESİ İÇERİSİNDE İLERİ SÜRÜLMEYEN ZAMANAŞIMININ ANCAK KARŞI TARAFIN MUVAFAKATİ İLE İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ -ZAMANAŞIMI DEF’İNİN CEVAP DİLEKÇESİNİN ISLAHI...
Devamı

İŞÇİ ALACAKLARINA DAİR DAVA – İŞÇİYE YAPILAN ÖDEMENİN NİTELİĞİ HAKKINDA İHTİLAF – İSPAT YÜKÜNÜN İŞVERENE AİT OLMASI – İŞÇİYE YAPILAN ÖDEMENİN MASRAF AVANSIMI YOKSA TAZMİNATA İLİŞKİN Mİ OLDUĞU – MUACCELİYET ve ÖNCELİK SORUNU

YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas   :  2010/17548 Karar : 2012/24733 Karar Tarihi: 27.06.2012     İŞÇİ ALACAKLARINA DAİR DAVA – İŞÇİYE YAPILAN ÖDEMENİN NİTELİĞİ HAKKINDA İHTİLAF – İSPAT YÜKÜNÜN İŞVERENE AİT OLMASI – İŞÇİYE YAPILAN ÖDEMENİN MASRAF AVANSIMI YOKSA TAZMİNATA İLİŞKİN...
Devamı

BOŞANAN EŞLERİN BİRLİKTE YAŞAMAYA DEVAM ETMESİ-EYLEMLİ OLARAK BİRLİKTE YAŞAMA -YETİM AYLIĞININ KESİLMESİ

YARGITAY 21.Hukuk Dairesi Esas  : 2012/5426 Karar: 2013/11093 Karar Tarihi: 28.5.2013         BOŞANAN EŞLERİN BİRLİKTE YAŞAMAYA DEVAM ETMESİ – EYLEMLİ OLARAK BİRLİKTE YAŞAMA – YETİM AYLIĞININ KESİLMESİ   ÖZETİ: 5510 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin ikinci fıkrası, daha...
Devamı

İŞ AKDİNİN GEÇERLİ FESHİ – İŞLETMESEL KARAR ZORUNLULUĞU-TUTARLILIK DENETİMİ-GEÇERSİZ FESİH

YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas  : 2013/14354 Karar: 2014/7505 Karar Tarihi: 10.3.2014         İŞ AKDİNİN GEÇERLİ FESHİ – İŞLETMESEL KARAR ZORUNLULUĞU – TUTARLILIK DENETİMİ – GEÇERSİZ FESİH   ÖZETİ: 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20/2 maddesi uyarınca “feshin geçerli...
Devamı