Çalışanlara Sağlanan Haklar nelerdir?

Sosyal güvenlik sistemimizde 3 ana sigorta olup, çalışanlara; – Kısa vadeli sigorta kolundan, iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık ve analık hallerinde iş göremezlik geliri bağlanması, geçici iş göremezlik ödeneği, doğum yardımı verilmesi, – Uzun vadeli sigorta kolundan yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı bağlanması, – Genel sağlık sigortasından sağlık yardımları, sağlanmaktadır.

Konu İle İlgili Benzer Sorular:Yazan: