KONU: Kıdem İhbar Tazminatı davaları – İçtihatlar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 17 »

GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ, İŞ MAHKEMELERİ YÖNÜNDEN BAKIRKÖY ADLİ YARGI ALANINA BAĞLIDIR

GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ, İŞ MAHKEMELERİ YÖNÜNDEN BAKIRKÖY ADLİ YARGI ALANINA BAĞLIDIR    Gaziosmanpaşa ilçesinin İş Mahkemeleri yönünden hangi yargı alanına bağlı olduğuna dair uygulamada yaşanan tereddütleri gidermek üzere daha önce Baro Başkanlığımızca 28.12.2012 gün ve 1865 A.B sayılı yazımız ile Hakimler...
Devamı

YURT DIŞINA SEFER YAPAN TIR ŞOFÖRÜ – ÜCRET KAVRAMI

ÖZET: Yurt dışına sefer yapan tır şoförlerine ödenen primlerin de ücret kavramı içinde değerlendirileceği buna göre primlerin de ilave edilmesiyle belirlenen ücret esas alınarak kıdem tazminatının ve yıllık izin ücretlerinin ödeneceği yerleşik Yargıtay uygulamasıdır. Y. 9. HD. E. 2009/13882 K....
Devamı

YURT DIŞI TIR ŞOFÖRÜ – ÜCRETİN TESPİTİ

ÖZET: Yurtdışı tır şoförü ya direk karayolu ileAvrupa’ya gider ya da Ro-Ro gemileri ile Avrupa limanlarına götürülen eşyayı o limandan alıp Avrupa içi adrese götürür. Bu ikinci çalışma şekli“Dorsecilik” olarak isimlendirilmektedir.Bu iki çalışma şeklinde sefer sayıları ve primlerideğişik olduğundan, bu...
Devamı

İŞÇİNİN HAKLI FESHİ – FAZLA ÇALIŞMALAR – YARGITAY BOZMASI • KAZANILMIŞ HAKLAR

ÖZET: Hak kazandığı ücretlerinin ödenmemiş olması işçiye haklı fesih imkanını verir; bu haklı fesihle işçi kıdem tazminatına hak kazanır.İşçinin sigorta primlerinin hiç yatırılmaması veya eksik yatırılması da işçi için haklı fesih sebebidir.Puantaj kayıtlarının bulunduğu dönemler için yasal 45 saatlik sürenin...
Devamı

EVLENEN KADIN – KIDEM TAZMİNATI – BAŞKA İŞYERİNDE ÇALIŞMA

ÖZET: Bir işyerinde çalışmakta iken evlenen kadın iş akdinin evlilik sebebiyle fesheder ve kıdem tazminatını alır.Kadının daha sonra başka bir işyerinde çalışmaya başlamış olması hakkın kötüye kullanıldığı anlamında değildir. Y. 9. HD. E. 2010/37179 K. 2013/1571 T. 16.01.2013 A) Davacı...
Devamı