Emeklilik halinde ihbar tazminatı ödenmesi gerekir mi?

1- İşçi veya işverenin iş sözleşmesini 4857/24-25. maddeleri uyarınca bildirimsiz feshi,

2- İşçinin ölümü sebebiyle iş sözleşmesinin son bulması halinde,

3- İşçinin bağlı bulunduğu kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik, veya malullük aylığı yahut toptan ödeme alması amacıyla iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda,

4- Sosyal Sigorta yasalarında değişiklik yapan 4447 sayılı yasa ile getirilen bir hükümle, 506 sayılı kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı kanunun geçici 81. maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle;

İşçiye ihbar tazminatı ödenmesine gerek bulunmamaktadır. Yargıtay  9.Hukuk Dairesinin bir kararında hizmet akdinin emeklilik nedeniyle son bulması halinde ihbar tazminatı verilmesine gerek bulunmadığı belirtilmiştir.


Konu İle İlgili Benzer Sorular:
Yazan: