İş kazası sebebi ile maddi manevi tazminat davaları

 1. İş Kazası Nedir?
 2. Bir olayın iş kazası sayılabilmesi için işçinin bedenen zarara uğraması mı gerekir?
 3. İşçinin kendi işi dışında bir işten dolayı işyeri dışındayken başına bir kaza gelirse iş kazasından sayılır mı?
 4. İş kazası sadece çalışırken meydana gelen kazaları mı kapsar?
 5. Olayın iş kazası olup olmadığına kim karar verir?
 6. Daha sonra ne yapılır?
 7. İş kazası olduğunda ilk ne yapılır?
 8. İş kazasına uğrayan işçinin sigortalı olup olmaması önemli midir?
 9. Bir iş kazası olduğunda işçi bundan hemen zarar görmeyip sonradan rahatsızlık ortaya çıkarsa ne yapılabilir?
 10. Bunun ne sakıncası var, özel hastane daha iyi değil mi?
 11. İş kazasında işçiler başka nelere dikkat etmelidirler?
 12. Müfettişlerin incelemesi esnasında işçiler nelere dikkat etmelidir?
 13. İş kazası nedeniyle başka nerelere başvurulmalıdır?
 14. Eğer olay iş kazası ise ne olur?
 15. İş kazası sebebi ile Manevi tazminat davası
 16. İş kazası sebebi ile Maddi tazminat davası
 17. İş kazasına ilişkin uygulamada açılan davalar nelerdir?
 18. İş kazası sonrasında işçi işverene karşı ne yapabilir?
 19. Kaza sonrası, kazazede işçinin dinlenme süresi ne kadardır?
 20. İş kazası sonucunda işçini ölümü halinde varislerin ceza davasından ayrı olarak; iş mahkemesi nezdinde maddi ve manevi tazminat davası açma hakları vardır.
 21. İş kazası neticesinde İşçinin ölümü halinde yakınları dava açabilir mi?
 22. İş kazalarında işverenin karşılaşabileceği yaptırımlar nelerdir?
 23. İş kazası sebebi ile maddi ve manevi tazminat davalarının zamanaşımı kaç yıldır.
 24. İş kazası sebebi ile RÜCU DAVALARI
 25. İş kazasında geçici iş göremezlik verilmesi için sigortalılık süresi ne olmalıdır?
 26. İşyeri servisi ile işe giderken meydana gelen trafik kazası iş kazası mıdır?
 27. İş kazaları hangi sürelerde, nerelere bildirilecek?
 28. Hangi olaylar iş kazası sayılır?
 29. İş kazasında İşverence yapılacak idari işlemler