Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

1- İşçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. 2- Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. 3- İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne alınarak hesaplanır. 4- Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı veya ikramiye ödenmez. 6- Kıdem tazminatının hesaplanması son giydirilmiş brüt ücret üzerinden yapılır. 7- Parça başı, akort, götürü veya yüzde usulü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminatın hesabına esas tutulur. 8- Son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde, tazminata esas ücret, işçinin işten ayrılma tarihindeki zamlı ücrettir.

ÖRNEK BİR HESAPLAMA

Kıdem tazminatı almayı hak eden bir işçinin 3 yıl 3 ay 3 gün hizmeti bulunmaktadır. İşçi kıdem tazminatını aşağıdaki şekilde hesaplayacaktır.

İşçinin aylık brüt maaşı: 850 TL Günlük ücreti: 850:30= 28.33 TL İşçiye yılda iki aylık brüt maaş tutarında ikramiye verilmektedir : 850 x 2 = 1.700 TL Günlük ikramiye : 1700 :365 = 4.65 TL Giydirilmiş günlük ücret: 28.33 + 4.65 = 32.98 TL

3 yıl için : 32.98 x 30 gün x 3 yıl = 2.968,20 TL

3 ay için : 32.98 x 30 gün x 3/12 ay = 247,35 TL

3 gün için : 32.98 x 30 gün x 3/365 gün = 8,13 TL

Toplam = 3.223,68 TL

İşçiye yapılacak 3.223,68 TL kıdem tazminatı ödemesinden sadece binde 6,6 oranında damga vergisi kesilecektir.


Konu İle İlgili Benzer Sorular:
Yazan: