Alacak davaları (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)

 • Kıdem-ihbar tazminatı
 • Fazla mesai alacağı
 • Yıllık izin ücreti
 • Resmi Bayram ve Genel tatiller mesai alacağı
 • Hafta tatili mesai alacağı
 • Ücret alacağı
 • Kötü niyet tazminatı

Tespit – İşe İade İstemli davalar

Hizmet Tespiti davası (Sigortalılığın Tespiti )

 İş kazası ve meslek hastalılarından kaynaklanan davalar

 • Maddi tazminat davası
 • Manevi tazminat davası
 • İş Kazası Niteliğinin Belirlenmesi İstemli Davalar (Tespit davaları)
 • Maluliyet Oranına İtiraz ve Tespit Davaları
 • Kurumun İşverenden Rücuen Tazminat İstemli Davalar

Diğer İş Davaları

 • Alacak davaları – Sendika Kanunlarından kaynaklanan
 • Alacak davaları – Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan
 • Aylık Bağlamaya Esas Göstergenin Belirlenmesi İstemli dava
 • Bağ-Kur Tarafından Belirlenen Prime İtiraza İlişkin davalar
 • Hizmetlerin Birleştirilmesinden Kaynaklanan davalar
 • Kurum İşleminin İptali İstemli davalar
 • Kurumca Sigortalıya Karşı Açılan Geri Alım İstemli davalar
 • Sigortalı Murislerinin Hak Sahipliğinin Belirlenmesi İstemli davalar
 • Sigortalının Aylığa Hak Sahipliğinin Belirlenmesi İstemli davalar
 • SGK’ca Belirlenen Eksik İşçilik Prim Oranına İtiraza İlişkin davalar
 • SGK’ca Belirlenen Eksik İşçilik Prim Tutarına İtiraza İlişkin davalar
 • Sürekli İş Göremezliğin Belirlenmesi İstemli davalar
 • İşçiye verilen Disiplin Cezasının İptali davası davaları
 • Tazminat – İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat İstemli davalar
 • Tazminat – Rücuen Tazminat
 • Tazminat – Sendika Kanunlarından Kaynaklanan
 • Tespit – Sendika Kanunlarından Kaynaklanan
 • Tespit – Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları