Konu: iş iade

İş İade Davaları

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DA E. 2007/29283 K. 2008/27243 T. 14.10.2008 DAVA : İşe iade için başvuran işçiyi bir ay içinde işe başlatmayan işveren; boşta geçen süreye ait 4 aylık ücretleri ve mahkemece takdir edilen iş güvencesi tazminatını ödemek zorundadır....
Devamı

İŞE İADE / PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENİ İLE İŞ AKDİ FESİH ŞARTLARI

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2005/1084 K. 2005/3101 T. 3.2.2005 • İŞE İADE TALEBİ ( Verimsizlik İddiasıyla İş Akdinin Feshedilebilmesi İçin İşçinin Savunmasının Alınması ve Feshin Yazılı Yapılması Mecburiyeti ) • VERİMSİZLİK GEREKÇESİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşçinin Savunmasının...
Devamı