Konu: İş Kazası

İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK / RÜCU DAVASI / ZAMANAŞIMI

T.C. YARGITAY Onuncu Hukuk Dairesi E:2006/4957 K:2006/7462 T:23.05.2006 KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK KONTROL MUAYENESİ RÜCU DAVASI GERÇEK ZARAR TAVAN HESABI ZAMANAŞIMI Özet: 506 sayılı Yasa’nın 26/1. maddesinde düzenlenen rücu davaları, kanundan doğan ve temelinde geri alma hakkı bulunan, kendine...
Devamı

İŞÇİ SAĞLIĞI / İŞ GÜVENLİĞİ / MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT / MADEN OCAĞI

T.C. YARGITAY Yirmibirinci Hukuk Dairesi E: 2006/1876 K: 2006/4682 T: 04.05.2006 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT MADEN OCAĞINDA MEYDANA GELEN KAZA BİLİRKİŞİ RAPORU 4857 s. İŞ KANUNU [Madde 77] Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve...
Devamı