Yıllık İzin Hakkı

 1. Yıllık ücretli izin hakkı için ne kadar çalışmış olmak gerekir?
 2. Yıllık Ücretli İzin Süreleri nasıldır?
 3. Yıllık izin hakkının kullanılmasında hafta tatili dahil midir? Hariç midir?
 4. Yıllık Ücretli İzin Süresinin Bölünmesi mümkün müdür?
 5. Yıllık ücretli izin esnasında işçinin geçici iş göremez hale gelmesi halinde ne olur?
 6. İşveren işçiyi rızası dışında ücretsiz izne gönderebilir mi?
 7. Bayan işçilerin 6 aylık doğum izni talep etmek hakkı işverenin rızasına tabi midir?
 8. Yıllık izin ücreti hakkı olan işçi işten ayrıldığında hakları hukuken nedir?
 9. Yıllık izin ücreti hesabında hafta tatili, resmi bayramlar hesaba katılır mı?
 10. Yıllık izine çıkan işçiye ücreti ne zaman ödenir?
 11. İzin tarihini işçinin belirlemesi mümkün müdür?
 12. Yıllık izin kullanan işçi hastalanarak rapor alırsa raporlu olduğu süre yıllık izinden düşer mi?
 13. İstifa eden işçinin işten ayrılırken yıllık izin ücreti hakkı var mıdır?
 14. Yıllık izin hesaplanırken yıl mı yoksa çalışma günü mü esas alınır.Mesela; doğum izni, rapor, ücretsiz izinler vs. yıldan düşülür mü?
 15. Yıllık iznin hesabında çalışılmış gibi sayılan haller nelerdir?
 16. Halen çalışan işçiye yıllık izin hakkı ücret olarak ödenebilir mi?
 17. 11 ay 25 gün çalıştım.Yıllık izni hak etti mi?
 18. Yıllık izin ihbar tazminatından sayılabilir mi?
 19. Emekli olduktan sonra aynı yerde çalışan bir kişi için yıllık izin süresi ne olmalıdır?
 20. Yıllık izin ücreti konusunda ihtilaflarda ispat yükü işçiye mi? İşverene mi? aittir.
 21. Yıllık izin ücretinden normal ücretten kesilen yasal kesintiler kesiliyormu?
 22. Yıllık izin işverence bölünebilir mi?
 23. İşten ayrılma halinde kullanılmayan izin hakkı nasıl hesaplanır?
 24. 4857 sayılı iş yasasında haftalık çalışma gün sayısı kaçtır?
 25. Akdin feshi durumunda, hak edilen yıllık ücretli izin hesabında, aradaki hafta tatilleri de dikkate alınır mı?
 26. Kısmi süreli iş sözleşmesine (part-time) bağlı olarak çalışan bir işçinin yıllık izin hakkı nasıl hesaplanacaktır?
 27. İşten ayrılan işçiye geriye dönük kaç yıla kadar izin ücreti ödenmektedir?
 28. Cumartesi günü çalışılmayan bir işyerindeki izin sürelerinin hesaplanması nasıl olacaktır?
 29. Yıl içinde aldığım mazeret izinlerimi işverenim yıllık izin hakkımdan düşebilir mi?